Paul Schipper

Rotatie T-4

“Op 18 april 1993 naar Bosnië vertrokken om mij te oriënteren op de commando overdracht. Deze vond plaats op 30 april. Ik ben commandant van het bataljon geweest tot 31 oktober.

Bosnië heb ik ervaren als een spannende en onzekere periode in mijn leven. Het is ook een periode waarin ik verschrikkelijk veel heb kunnen lachen en bewondering heb gekregen voor de mentaliteit van de Nederlandse (dienstplichtige) militair. Voor mij is de uitzending een geweldige ervaring geweest die ik niet zou willen missen”.

Mail to: schipper@unprofor-t2-t6.eu

Ruud Pauli

Ik heb gediend als pelotons sergeant van het 1e peloton A-cie te Busovaca.

Lichting T3, periode maart – augustus 1993

mail to: pauli@unprofor-t2-t6.eu

Michel Roest

Ik ben Michel Roest, 43 jaar, getrouwd en heb 2 zoons.

Heb gediend bij het VN Tbat in Bosnië in 1993. A-cie 1e pel, 10 tonners, Bulls Platoon.
Ik ben bestuurslid van de veteranen vereniging 1 NL/BE VN Tbat T2 t/m T6 en redacteur en uitgever van het blad Veteranen Contact van de Vereniging Veteranen Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen.

Ik voorzie in m'n levensonderhoud middels een eigen drukkerij en printbedrijf.

Verder rijd ik graag motor en vind het leuk contacten te
onderhouden binnen de veteranen wereld op alle niveaus.

mail to: roest@unprofor-t2-t6.eu

John Blitz

Ik ben opgekomen als lichting T3.

Toen als kpl 1 chauffeur bij het 10 tonner pel. Van o.a. Sgt 1 Pauli.

Door een ongeval in Duitsland bij de eindoefening ben ik met T4 vertrokken naar Bosnië, Busovaca alfa vanaf mei tot november.

Daar ook weer geplaatst bij het chauffeurspeloton. Maar na ongeveer een week overgeplaatst naar de genie ploeg op Busovaca alfa, gezien mijn achtergrond: instructeur genie voertuigen, was ik daar beter op mijn plaats vond ik zelf. Meestal werkzaam in de Genie loods, of rijdend met de YAK danwel, Liebherr, Kipper of Peljob.

“Wapenfeiten”

Het bergen van de in het ravijn op het geitenpad gereden 10 tonner.
Als eerste van onze lichting met een trekker met oplegger met prefabs van Split naar Buso gereden.
Meerdere keren met de kipper beschoten.

Tegenwoordig ben ik met FLO en “werk” “nog een dag in de week voor het Geniemuseum (www.geniemuseum.nl) en werk met een “0” uren contract voor een uitzendburo als chauffeur.

mail to: blitz@unprofor-t2-t6.eu

Jeroen Visscher

Ik heb bij rotatie T4 (mei t/m oktober 1993) gezeten. Ik was gelegerd bij de Alpha compagnie 1ste peloton(Bulls).

Mijn functie was 10 tonner chauffeur. Mijn rang was Sld 1

Indrukken: Ik heb een geweldige tijd gehad, veel gezien en meegemaakt.

huidige werkzaamheden : IT-controller bij een verzekeringsmaatschappij

Ik woon nu in Dronrijp

mail to: visscher@unprofor-t2-t6.eu

Peter de Block

Ik zat in Bosnië in 1993 met lichting T5.

Mijn functie was Machinist van de Liebherrkraan (Telescoopkraan) en was toegevoegd aan de herstelgroep in Santici

Ik ben beroeps onbepaalde tijd dus mijn oorspronkelijke lichting is niet zo interessant 78-4

Mijn functie was eigenlijk een soldaten/korporaals functie maar omdat die er niet waren werd ik vanuit de machinistenschool uitgezonden.

Ik werd dan ook niet uitgezonden samen met een lichting maar als zogenaamde watervaller ( dit is iemand die dus los aan een eenheid wordt toegevoegd).

Ik ben dus als Genist toegevoegd aan het transportbataljon.

Mail to: block@unprofor-t2-t6.eu

Ronald van der Lind

Ik was werkzaam als ziekenbakchauffeur op de MB-ZAU.

Het meest was ik te vinden op de Bravo compagnie te Santici. Ik heb ook met konvooien mee mogen rijden, maar dat was niet mijn hoofdtaak. Op het kamp stond ik stand-by voor calamiteiten.

Ik zat bij de lichting T6.

Mijn huidige beroep is verzorgende-IG in een verpleeghuis.

mail to: lind@unprofor-t2-t6.eu

Rob van Breemen

Mijn leeftijd is 54 jaar ik ben getrouwd en vader van 2 zoons.
Ik ben van lichting T3 en ben voor de uitzending naar Bosnië al eerder uitgezonden geweest naar Libanon in 1982 en later nogmaals uitgezonden geweest naar Afghanistan (4 maal).
Als Beroeps Onbepaalde tijd (BOT) ben ik naar Bosnië uitgezonden geweest van maart tot september 1993 in Busovaca bij het Bulls peloton.
Op dit moment ben ik nog steeds beroepsmilitair en houd me bezig met rijinstructie en examineren op het OTCRIJDEN in Oirschot.
Tevens probeer ik de Facebook pagina 1(nl/be)VN transportbataljon bij te houden t.a.v. verjaardagen van oud VN transportbataljoners.

mail to: breemen@unprofor-t2-t6.eu