Welkom op de site van de rotaties T2 tot en met T6 van het 1(NL/BE)VNTransportbataljon.

Indien U voor de eerste keer wilt inloggen dient u een account aan te vragen middels het contact formulier. Waarbij U uw echte naam en militair registratienummer dient in te vullen.

Voor overige vragen:  contactformulier. 

Deze site is ontwikkeld om te dienen als communicatiemiddel voor hen die dienden bij het transportbataljon in de periode van maart 1993 tot maart 1994. Voor het Nederlandse deel van het bataljon waren dit de rotatie T2 tot en met T6, voor het Belgische deel waren dit Moving Star 2 tot en met 4. Hoewel het transportbataljon reeds in november 1992 werd uitgezonden en tot medio 1995 heeft bestaan, hebben wij bewust gekozen voor “slechts” 5 Nederlandse en 3 Belgische rotaties.

De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • Deze 5 rotaties hebben gediend in goed vergelijkbare omstandigheden, zowel wat betreft de locatie van de compagnieën, als wat betreft de omstandigheden waaronder moest worden gewerkt (als neutrale eenheid tussen de strijdende partijen door opereren).
  • Bovendien hebben deze rotaties langere of kortere tijd gediend onder dezelfde commandant.
  • De derde en zeker niet de minst belangrijke reden is het feit, dat de organisatie van bijeenkomsten “behapbaar” moet blijven. Dus geen massabijeenkomsten, maar relatief kleine groepen.

Wat willen wij bereiken met deze site?

Anderzijds kun je natuurlijk ook zeggen: “ We willen de site gebruiken om informatie uit te wisselen.”

  • Denk hierbij aan het plaatsen van (bijzondere) foto’s van bijeenkomsten.
  • Maar ook kan de site worden gebruikt om bijvoorbeeld een pelotons reünie te organiseren.
  • En uiteraard kan de site ook dienen als “zoekmachine” om een uit het oog verloren collega op te sporen.
  • Voor de reüniecommissie is de site ook een middel om adressen actueel te houden.
  • Het allerbelangrijkst is echter het feit dat de site pas gaat “leven”, wanneer de betrokken rotaties er echt gebruik van maken.

Jullie reüniecommissie hoopt dat deze site zal bijdragen aan het in stand houden van de contacten tussen de rotaties T2 tot en met T6 en Moving Star 2 tot en met 4. Zij wenst jullie goede herinneringen toe bij het bezoek aan de site.

Uiteraard zijn wij ten zeerste bereidt, indien daar behoefte toe is, om u met raad ter zijde te staan.

De reüniecommissie.